Copyright Belgianfutsal.be  -  Tel: + 32 476 75 02 36   /   + 32 497 57 30 12  -  Email: Belgianfutsal@gmail.com   Algemeen

Partners


Sinds de KBVB op aandringen van de UEFA (de Europese Voetbal Federatie) en de FIFA (de Wereld Voetbal Bond) in 1992 het FUTSAL onder zijn hoede nam, groepeerden zich de nationaal spelende clubs.

Zo bestaat er een groepering of een LIGA van clubs van Eerste Nationale Futsal (kortweg LENF genaamd) en horen ook de tweede en derde nationalers thuis in een groepering: Indoorfoot 2 (Tweede Nationale Futsal) en Lina 3 (Derde Nationale).

 

De Liga’s hebben de bedoeling de werking van de clubs te coördineren. De groepering vaardigt via Voetbal Vlaanderen en ACFF afgevaardigden af in een aantal officiële bondsinstanties. Zo zetelt LENF vice-voorzitter André Struys (Futsal Team Charleroi) namens de ACFF (Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen) en penningmeester Lieven Baert (FP Halle-Gooik) op voordracht van de Voetbal Vlaanderen in het hoofdbestuur Futsal (Departement Futsal).

De secretaris van de LENF Christophe Vertessen (ZVK Celtic Houthalen '94) werd aangeduid door de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen en zetelt eveneens in het Departement Futsal onder voorzitterschap van Futsalvoorzitter Jean-Pierre Notelteirs.

Albert Guissart (Namen), Luc Ceunen (Limburg), Frederic Thiebaut en Peter Goris (beide zijn niet clubgebonden) zijn de futsalspecialisten toegevoegd aan het Sport- en Beroepscomité.

 

Als spreekbuis namens de clubs van de LENF trad jarenlang Jos Donders (als gerechtigd correspondent en niet clubgebonden) op. Vanaf 1 januari 2015 zette Jos Donders een stap terug en nam Christophe Vertessen het secretariaat van de LENF over.  

 

Bestuur LENF

Voorzitter      Vice-voorzitter Secretaris          Penningmeester
Eddy Lambaerts André Struys Christophe Vertessen Lieven Baert
+32 475 38 81 99 +32 495 58 17 06 +32 495 36 80 52

+32 476 93 66 42

123456789123456789123456789 234567891234567891234567891 123456789123456789123456789 123456789123456789123456789
Leden      
Alle clubs Eerste Nationale