Copyright Belgianfutsal.be  -  Tel: + 32 477 63 74 27   /   + 32 497 57 30 12  -  Email: Belgianfutsal@gmail.com   De Beker van België

Partners


De Beker van België wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling . 

Al de clubs die deel uitmaakten van de Elite en nationale afdelingen zijn verplicht deel te nemen aan deze bekercompetitie .  De clubs uit de provinciale afdelingen die door hun provincie worden aangeduid en hun deelname aan het provinciaal comité hebben bevestigd zijn eveneens verplicht eraan deel te nemen. Elke provincie, met een eigen provinciale competitie, beschikt ambtshalve over één vertegenwoordiger. De resterende plaatsen worden toegekend op basis van hun sportieve activiteit.  De aanduiding gebeurt volgens de modaliteiten vastgelegd door de respectieve provinciale algemene vergaderingen.

 

In de eerste, tweede en derde ronde wordt de hoogst spelende club steeds als bezoekende ploeg genoteerd. Bij de loting wordt erop toegezien dat Eliteclubs in de eerste ronde niet tegen elkaar uitkomen.

 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de FIFA-regels.  Indien echter de thuisploeg een club is aantredend in de provinciale afdelingen, dan wordt de tijdsduur beperkt tot tweemaal 25 minuten zonder stilleggen van de klok. 

Wanneer een wedstrijd onbeslist eindigt worden geen verlengingen gespeeld. De winnaar wordt aangeduid door middel van een strafschoppenserie, zoals bepaald in het bondsreglement. Enkel de finalewedstrijd wordt bij gelijke stand na de reglementaire tijd verlengd met twee periodes van 5 minuten. Is de stand dan nog gelijk wordt de winnaar aangeduid door middel van een strafschoppenserie.

 

Referentie: Bondsreglement KBVB Futsal - Artikel F1604 - F1606