Copyright Belgianfutsal.be  -  Tel: + 32 476 75 02 36   /   + 32 497 57 30 12  -  Email: Belgianfutsal@gmail.com   Bevoegdheden en samenstelling van het Departement Futsal

Partners


Het Departement Futsal:

 • organiseert de nationale competities Futsal, bekerwedstrijden en geeft toelating tot het  inrichten van vriendschappelijke wedstrijden waaraan ploegen van  nationale afdelingen deelnemen;
 • is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitie-voorwaarden in de nationale afdeling;
 • fungeert als kalendercommissie voor het nationale Futsal en beheert de kalender van alle nationale afdelingen Futsal.
 • beoordeelt de klachten betreffende de spelleiding in de nationale competitie en de Beker van België Futsal;
 • is belast met en bevoegd voor alle materies Futsal en in alle dossiers Futsal welke niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van een ander orgaan behoren;
 • verzorgt de promotie van het Futsal en het aantrekken van nieuwe clubs en entiteiten.

Het Departement Futsal is samengesteld uit zeven leden en een bondssecretaris:

 • een voorzitter, aangeduid door het Uitvoerend Comité  (Jean-Pierre Notelteirs);
 • de Competitions Director (Thibault De Gendt);
 • sportief directeur futsal (Bob Browaeys);
 • twee vertegenwoordigers van de nationaal spelende clubs waarvan één op voorstel van Voetbal Vlaanderen  (Lieven Baert) en één op voorstel van de ACFF (André Struys);
 • twee vertegenwoordigers aangeduid door de Raad van  Bestuur Voetbal Vlaanderen (Benny Mazur en Christophe Vertessen);
 • een secretaris (Stijn De Bosscher);

Het directiecomité wordt gevormd door de voorzitter, de Competitions Director en de sportief directeur futsal. Zij laten zich in hun taak bijstaan door de andere leden, met adviserende bevoegdheid.

In afwijking van artikel B207 en B210 bedraagt de duur van het mandaat van de leden van het Departement Futsal twee jaar en mogen zij deel uitmaken van de bondsadministratie.

 

Referentie: Bondsreglement KBVB Futsal - Artikel F286