Copyright Belgianfutsal.be  -  Tel: + 32 477 63 74 27   /   + 32 497 57 30 12  -  Email: Belgianfutsal@gmail.com   Vermijd boetes inzake reglementering - 28.08.2018

Partners


Vanaf huidig seizoen 2018/19  mogen maximaal 14 spelers ingeschreven worden op het wedstrijdblad i.p.v. 12 in het verleden

(correcte toepassing FIFA-spelregel).

 

1. Wat is een U21-speler? (Art. B1009)

 • Is Ux, de speler die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen (x - 1) jaar oud is
 • Voorbeeld: is U21 de speler die voor 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 20 jaar oud is

2. Kampioenschappen U21 (Art. F1542)

 • Voor iedere wedstrijd van een kampioenschap U21 moeten minstens vijf spelers op het wedstrijdblad vermeld worden die behoren tot de leeftijdsgroep U21. Verder mogen maximaal drie spelers bijgevoegd worden die deze leeftijd overschrijden. Elke speler moet minimaal 15 jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd.

3. Beker van België U21 (Art. F1669)

 • De spelers moeten voldoen aan de maximale leeftijd voorzien voor de U21 (Art. B1009), en minimaal 15 jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd.
 • De schorsing voor cumulatie van gele kaarten is van toepassing tijdens de eerstvolgende bekerwedstrijd die gespeeld wordt door de club waarvan de betrokkene een tweede waarschuwing heeft gekregen in de lopende bekercompetitie.
 • Wanneer de betrokkene niet speelgerechtigd is tijdens deze wedstrijd, wordt de schorsing verdaagd tot op het ogenblik dat de speler wel speelgerechtigd is.

4. Verplichte inschrijving op wedstrijdblad (Art. F1422)

        Momenteel:

        Voor Clubs van de Elite afdeling en 2de nationale afdeling

 • De clubs van de Elite afdeling en 2de nationale afdeling zijn verplicht voor de eerste herenploeg minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 23 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad.
 • Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op de verplichting tot het opstellen van minstens twee jeugdige spelers geeft aanleiding tot een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler, door de bevoegde bondsinstantie opgelegd van:
  • bij een eerste overtreding:           50,00 EUR
  • bij een tweede overtreding:      100,00 EUR
  • vanaf de derde overtreding:      200,00 EUR

        Toekomst: 

        Voor clubs van de Elite afdeling vanaf seizoen 2020-2021

 • In het kader van hun deelname aan de officiële competities van de eerste ploegen (Art. B1401) zijn de clubs van de elite afdeling gehouden op het wedstrijdblad minimum 5 (of 6) spelers in te schrijven die Belg zijn volgens de van kracht zijnde wetgeving en/of die zijn opgeleid door een Belgische club. Indien de club niet het hierboven vereiste minimum aantal spelers kan inschrijven, mag zij deze niet vervangen door de inschrijving van spelers die niet voldoen aan deze vereisten.

   Overgangsmaatregel (clubs van de Elite afdeling vanaf seizoen 2019-2020)

   In het kader van hun deelname aan de officiële competities van de eerste ploegen (Art. B1401) zijn de clubs van de elite afdeling       gehouden op het wedstrijdblad minimum 4 (of 5) spelers in te schrijven die Belg zijn volgens de van kracht zijnde wetgeving   

   en/of die zijn opgeleid door een Belgische club. Indien de club niet het hierboven vereiste minimum aantal spelers kan     

   inschrijven, mag zij deze niet vervangen door de inschrijving van spelers die niet voldoen aan deze vereisten. 

 • Worden beschouwd als zijnde opgeleid door een Belgische club: de spelers, die vóór hun 21ste verjaardag minstens drie volledige seizoenen zijn gekwalificeerd geweest voor een voetbalclub en/of futsalclub in België
 • In geval van inbreuk op bovenstaande regels, legt de bevoegde bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven van niet-gekwalificeerde spelers (Art. B1026), uitgezonderd de boetes.

        Voor Clubs van de Elite afdeling en 2de nationale afdeling

 • De clubs van de Elite afdeling en 2de nationale afdeling zijn verplicht voor de eerste herenploeg minstens 2 spelers, die vóór 1 januari die het seizoen voorafgaat geen 23 jaar oud zijn, in te schrijven op het wedstrijdblad.
 • Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op de verplichting tot het opstellen van minstens twee jeugdige spelers geeft aanleiding tot een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler, door de bevoegde bondsinstantie opgelegd van:
  • bij een eerste overtreding:           50,00 EUR
  • bij een tweede overtreding:      100,00 EUR
  • vanaf de derde overtreding:      200,00 EUR

5. Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad (Art. B1026)

     A. Een club, die in een officiële wedstrijd een niet regelmatig voor die wedstrijd gekwalificeerde speler inschrijft op het wedstrijdblad,

          wordt door de bevoegde bondsinstantie bestraft met verlies van de punten.

 

        Regel

 • De schuldige club verliest de punten van alle officiële wedstrijden waarvoor de niet-gekwalificeerde speler werd ingeschreven op het wedstrijdblad vanaf de aanvang van het lopende seizoen tot de dag van het aanvaarden van het voorstel van minnelijke schikking of, in voorkomend geval, het sluiten van de debatten met een score van 5-0 en/of 0-5 naargelang het geval. Indien de schuldige club een wedstrijd heeft verloren met een hogere score, dan worden de door de schuldige club aangetekende doelpunten geannuleerd, terwijl de doelpunten gemaakt door de tegenstrever behouden blijven. 

        Uitzonderingen

 • Het inschrijven op het wedstrijdblad van een niet-gekwalificeerde speler in een uitgestelde of een stopgezette wedstrijd, die de bevoegde instantie herspelen doet, heeft geen puntenverlies tot gevolg.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie van de spelers wanneer het een wedstrijd betreft waarvoor forfait is gegeven.
 • Wanneer een wedstrijd ingevolge incidenten werd stopgezet en de bevoegde instantie beslist tot het verlies der punten door de club die verantwoordelijk is voor deze incidenten, wordt geen rekening gehouden met de kwalificatie der spelers door de tegenpartij opgesteld.

     B. Een lid van een club dat  op  een  frauduleuze manier aan  de inschrijving op  het wedstrijdblad van  deze speler heeft meegewerkt, 

          wordt bestraft met een schorsing van minimum één jaar.

     c. Elke  gesanctioneerde  aangeslotene die  toch  wordt  ingeschreven op  het  wedstrijdblad,  dient  deze schorsing  te  ondergaan  en

          riskeert een bijkomende schorsing

 

Referentie: www.belgianfootball.be