Copyright Belgianfutsal.be  -  Tel: + 32 477 63 74 27   /   + 32 497 57 30 12  -  Email: Belgianfutsal@gmail.com   Cursus derde scheidsrechter-tijdwaarnemer Futsal - 24.08.2018

Partners


Het Referee Department KBVB organiseert cursussen voor derde scheidsrechters/tijdwaarnemers op dinsdag 04.09.2018 om 19:00 uur in Brussel  in het Bondsgebouw, Houba de Strooperlaan 145,

1020 Brussel.

 

Alle aangeslotenen bij een nationaal spelende club (futsal) kunnen deze cursus bijwonen. Om de functie effectief te kunnen uitoefenen moet de aangeslotene wel minimaal 18 jaar zijn (op de dag van de wedstrijd). De personen die de cursus gevolgd hebben, kunnen diezelfde avond reeds het theoretisch examen afleggen maar moeten hiervoor 7/10 halen. Indien dit niet het geval is, zullen zij verplicht worden een herexamen af te leggen op een latere datum.

Enkel de personen die slagen in deze test en de theoretische cursus gevolgd hebben, worden opgenomen in het bericht "Lijst 3e scheidsrechters/tijdwaarnemers" en zijn dus bevoegd om de functie aan tafel uit te oefenen.

Internetbron:  

KBVB (2018). Sportleven Week 34 - 22 augustus 2018 - Futsal. Geraadpleegd op 24 augustus 2018 via http://belgianfootball.be